Monday, February 18, 2008

Üleskutse Tartu linna vabaühendustele ja kodanikele!

Edastan siinkohal üleskutse inimestelt, kes kaasaarvatud meie aktsiooni aidata püüavad.Head Tartu linna vabaühendused ja kodanikud,

Tegevust on alustanud Tartu kodanikuühiskonna arengukava töögrupp, mis koosneb ühenduste ja Tartu Linnavalitsuse esindajatest. Esimese sammuna kaardistame osapoolte seisukohast peamised probleemid ning ootused nii linnavalitsusle kui ka ühendustele, pakkudes ühtlasi välja lahendusi, kuidas koostööd ja suhtlemist veelgi tõhustada.

Ühenduste probleemide ja lahenduste esindusliku ülevaate koostamiseks kutsuvad töögrupi ühenduste esindajad teid üles esitama lühidalt oma ettepanekuid. Selleks palume teil täita käesolevale kirjale lisatud ühenduste probleemide-lahenduste vorm, et arvamusi oleks hõlpsam koondada ja analüüsida.

Nüüd on võimalus konstruktiivselt sõna sekka öelda, mis on teiepoolsed rõõmud ja mured, ootused ja lahendused, mida ja kuidas muuta paremaks ühenduste ning Tartu Linnavalitsuse koostööd.

Ettepanekud palume saata hiljemalt 7.märtsiks e-posti aadressile margit@infokratt.ee.

NB! Ettepanekuid ootame laiematel teemadel, mis puudutavad enamikke ühendusi ja/või kodanikke (nt. kaasamine/osalemine, rahastamine jmt), töögrupp ei tegele valdkonnaspetsiifiliste küsimustega.

Oleme tänulikud, kui edastate infot ka teistele Tartu linna ühendustele ja huvitatud kodanikele!

Loe lähemalt Tartu kodanikuühiskonna arengukava töögrupist: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/gpunid/G360A96CF9A851D47C2257367006FE940?OpenDocument

Töögrupi ühenduste esindajate nimel,

Margit Reinkubjas
MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
Juhatuse esinaine
margit@infokratt.ee
522 6248

1 comment:

Krista said...

Kas oleks võimalik ka seda vormi siia blogisse lisada?