Monday, August 31, 2009

Anname teada vabadest kohtades

- Veski rühmaga (Veski 2) oodatakse liituma 3-5 aastast last. Rühmas on 10 kohta, hubased ruumid, lähtutakse waldorfpedagoogikaelementidest, hoidjad kogemustega pedagoogid, 2x nädalas muusikapedagoog, 2x nädalas eurütmia.

- Mäe rühmaga (Mäe 33) oodatakse liituma 2 vähemalt kolmeaastast last. Rühmas 15 kohta, waldorfpedagoogika, muusikatunnid, aktiivselt rühma töös osalevad lapsevanemad.

- Tolstoi rühma (Tolstoi 6a) oodatakse lapsi vanuses 1,5-3 aastat. Rühmas 5 kohta, kodune miljöö, hubased ruumid.

Huvi korral palume meilida lastehoiuselts@gmail.com