Saturday, March 8, 2008

Mis tehtud, mis teoksil

Kuna meilitsi pöörduvaid huvilisi on päris palju, siis panen siia lühidalt kirja, kuhu oleme oma asjaga jõudnud.

Oleme nüüd ametlikult registreeritud.
MTÜ juhatuses on Margit Pikmets-Pilt, Ilona Piirimägi ja Pille Rives.
Põhikirja kohaselt oleme lastehoiu korraldamise kaudu lastega peresid toetav kodanikeühendus.
Meie eesmärgiks on koostöös linnavalitsusega luua juurde vanematele taskukohaseid lastehoiu võimalusi.
Kombinaatlasteaedadele eelistame väikesi kodulähdasi hoiurühmi.
Pearaha olgu kõigi laste osas, hoiuvormist sõltumata, võrdne.

Et huvi meie liikumise vastu on suurem kui ootasime, peame lähiajal oma tegevuse sellest lähtudes ümber korraldama ja mõtestama.

Hetkel on nimekirjas ligi 50 last üle linna.

Järgmisel nädalal loodame kohtuda linnaametnikega ümarlaual, mille meie palvel on kokku kutsunud Kristel Altosaar.
Loodame, et osaleb ka abilinnapea Sasi, kellele tahame üle anda Stella ja Margiti poolt tehtud kalkulatsioonid pearahade, investeeringute, inventari jms. sellise osas.

Esialgu on eelkokkulepe olemas Mäe 33 ruumide osas.
Karlova rühm on leidnud sobiva pinna eramajas, Tähtvere rühma osas on ruumidega seonduv endiselt lahtine.
Meile on pakutud ruume ka teistes linnaosades.
Katsume lähiajal pakutu üle vaadata.

Vajaksime hädasti vabatahtlikke töötegijaid ja rühmavanemaid, kuna tuumikul hakkab asi üle pea kasvama (andke endast märku lastehoid@gmail.com).

Aga eks me vaikselt ajame oma asja.
Lapsed ju vaja hoidu saada.

No comments: