Saturday, August 23, 2008

Lubadused ja protokollid

Lastehoiu seltsi esindajana andsin eelmisel nädalal intervjuu Tartu Ekspressi ajakirjanikule, kus rääkisin meie seltsi äsja avatud rühmadest.

Nimetasin muu hulgas, et linn pole täitnud oma lubadust Mäe tänava rühmaruumide remondi rahastamise osas.

Abilinnapea Sasi väidab oma kommentaaris muude ebatäpsuste kõrval, et mingeid lubadusi pole meile antud.

24. märtsil toimus linnavalitsuse ruumides abilinnapea Sasi eesistumisel koosolek, kus osalesid haridusosakonna, sotsiaalosakonna, kultuuriosakonna ja linnavarade osakonna ametnikud ja Tartu Lastehoiu Seltsi esindajad. Koosolekut protokollis lapsesõbraliku linna töögrupi juht.
Koosoleku protokollis on muude tingimuslike lubaduste hulgas üheselt kirjas, et "linn toetab Tartu Lastehoiuseltsi Mäe tänava ruumide remonti 75% ulatuses remondi kogumaksumusest".

Ju on härra abilinnapea unustanud oma lubaduse.
Või ei võtnudki ta antud lubadust tõsiselt.

Jättes kõrvale isiklikud aspektid - kõrge ametiisik on mind kui kodanikeühenduse esindajat süüdistanud selles, et räägin asjadest mida pole olemas, diskrediteerides sellega nii mind kui ka kogu meie seltsi -, häirib mind veelgi rohkem asjaolu, et abilinnapea ei vastuta oma lubaduste ja avalduste eest.

Ülalnimetatud koosolekust võtsid Tartu Lastehoiuseltsi poolt osa kolm naist, kellel kõigil tuli selleks ajaks leida ja kinni maksta hoidjad oma lastele, kellel pole lasteaiakohta. Ametnikud, s.h. abilinnapea ise, kulutasid oma tööaega (seega maksumaksja raha) ja nüüd väidab abilinnapea, et koosolekul saavutatud protokollitud kokkulepet pole olemas.

See on meie, maksumaksjate, ressursi raiskamine.
Ja linnavalitsuse, kelle esindajana abilinnapea nimetatud avalduse tegi, maine kahjustamine.

Oleme soovinud linnaga koostööd teha, arvates, et kodanikualgatuse korras alternatiivseid lastehoiuvõimalusi luues anname me kogukonnale ja linnale pigem midagi juurde (isegi siis, kui linnavalitsus meie ettevõtmist rahaliselt toetab kasvõi tühise osaga summast, mis kuluks lasteaiakohtade loomisele, millele meil oleks seaduse järgi niikuinii õigus ja mida linnal meile pakkuda pole).

Täpsuse huvides olgu öeldud ka, et meie taotlus, mida abilinnapea "vildakaks" nimetab, kuna seal olla "lapsi, kes pole Tartu lapsed", on haridusosakonna ametnike poolt juba mitu nädalat tagasi üle kontrollitud ja sealt on leitud ainult üks laps, kellel tõepoolest oli Tartu lähivalla sissekirjutus.
Kõik ülejäänud vastasid "pearahastamise" tingimustele ja nende osas on meil leping sõlmitud ja linn on rahad üle kandnud.

Seega ei saa ülalnimetatu olla põhjuseks miks lubatud remondi- ja inventaritaotlusele vastatud ei ole (oleme esitanud taotluse kahel korral 19.03. ja 20.06).
Me pole saanud ju ka eitavat vastust.

Raske on koostööd teha, kui partner ei võta sind tõsiselt. Või iseennast.

Iseasi on, kas poliitik ja linnavalitsuse kõrge ametnik seda endale ikka lubada võib.

Ja kui selgub, et võibki, siis tartlasena on mul kurb ja piinlik.
Meie pärast, kes me seda endale teha laseme.

6 comments:

Hundi ulg said...

Millegipärast ma ei imesta.

Kui asi puudutab lapsi ja kohustusi ja Tartut.

Anonymous said...

Alustuseks ajakirjandusele ette sööta ülevaade ametniku käitumisest, seejärel minna kõigi oma tittede-lastega LV istungile protestima, ikka koos pressiga, et ka lastetud pered saaksid aimu asjast. Kindlasti ei tohi kasutamata jätta 2009 sügisel toimuvaid KOV valimisi.

Kaarel

Krista said...

Nende laste üle, kes on linna pakutud lasteaiakohtadest loobunud, võiks Sasi üldsegi õnnelik olla. Vähemalt kahel põhjusel:
1. iga mun-lasteaiakohast loobuv laps teeb antud lasteaia järjekorra ju lühemaks, tema koht ei jää ju tühjaks, vaid selle hõivab mõni sabataja,
2. loobudes ühest linna otsast teise sõitmisest kodu lähedal oleva rühma kasuks jääb iga mun-lasteaiakohast loobuva lapse arvelt vähemaks sõitmise peale aega surnuks löövaid lapsevanemaid. Linn puhtam, inimesed teevad rohkem tööd, makse laekub rohkem:p
Kurb, kui ametnikud ei suuda puude taga metsa näha.

Krista said...

Ja äkki Kruusel on natuke parem mälu? http://www.tartu.ee/index.php?page_id=3488&lang_id=1&lotus_url=http://info.raad.tartu.ee/teated.nsf/web/pressiteated/koik/82384B6637D1FEC7C22574120055E3DE

Eppppp said...

Krista, millele sa viitad (seal lingis on pikk rida pressiteateid)?
Pille, saada see postitus (wodfailis, artiklina-repliigina) ka Tartu Ekspressi ja Tartu Postimehesse?

Unknown said...

Olen Kristaga nõus. Nimelt minu lapsele vabanes ka lastaiaikoht. (olime 52. kohal). Mina külmutasin selle järgmiseks aastaks, sest mida teha, kui laps on juba lastehoidu antud, talle seal väga meeldib, ja ta ei taha kuuldagi, et peab sõbrad maha jätma. Jutt siis lastehoiust Koidu tänaval. Juhataja küll veel helistas, ja ütles, et hoiatab, et kui ma kunagi tahan kohta lasteaeda, ei pruugi seda enam olla ega kohe saada. Aga lisas samas, et ma pole esimene lapsevanem, kes lihtsalt kohast loobub.